Mug, Black-Mug-Hasami Porcelain-11 oz-JINENMug, Black-Mug-Hasami Porcelain-11 oz-JINEN

Hasami Porcelain

Mug, Black

From $ 27
Mug, Natural-Mug-Hasami Porcelain-11 oz-JINENMug, Natural-Mug-Hasami Porcelain-11 oz-JINEN

Hasami Porcelain

Mug, Natural

From $ 27
Mug, Gloss Gray-Mug-Hasami Porcelain-11 oz-JINENMug, Gloss Gray-Mug-Hasami Porcelain-11 oz-JINEN

Hasami Porcelain

Mug, Gloss Gray

From $ 27
Plate, Gloss Gray-Plate-Hasami Porcelain-3.25"-JINENPlate, Gloss Gray-Plate-Hasami Porcelain-3.25"-JINEN

Hasami Porcelain

Plate, Gloss Gray

From $ 10
Plate, Black-Plate-Hasami Porcelain-3.25"-JINENPlate, Black-Plate-Hasami Porcelain-3.25"-JINEN

Hasami Porcelain

Plate, Black

From $ 10
Plate, Natural-Plate-Hasami Porcelain-3.25"-JINENPlate, Natural-Plate-Hasami Porcelain-3.25"-JINEN

Hasami Porcelain

Plate, Natural

From $ 10
Tray, Ash-Tray-Hasami Porcelain-3.25"-JINENTray, Ash-Tray-Hasami Porcelain-3.25"-JINEN

Hasami Porcelain

Tray, Ash

From $ 22
Round Bowl, Gloss Gray-Bowl-Hasami Porcelain-5.75"-JINENRound Bowl, Gloss Gray-Bowl-Hasami Porcelain-5.75"-JINEN

Hasami Porcelain

Round Bowl, Gloss Gray

From $ 27
Tray, Walnut-Tray-Hasami Porcelain-3.25"-JINENTray, Walnut-Tray-Hasami Porcelain-3.25"-JINEN

Hasami Porcelain

Tray, Walnut

From $ 27.50
Bowl, Black-Bowl-Hasami Porcelain-3.25"-JINENBowl, Black-Bowl-Hasami Porcelain-3.25"-JINEN

Hasami Porcelain

Bowl, Black

From $ 13.50
Bowl, Gloss Gray-Bowl-Hasami Porcelain-3.25"-JINENBowl, Gloss Gray-Bowl-Hasami Porcelain-3.25"-JINEN

Hasami Porcelain

Bowl, Gloss Gray

From $ 13.50
Bowl, Natural-Bowl-Hasami Porcelain-3.25"-JINENBowl, Natural-Bowl-Hasami Porcelain-3.25"-JINEN

Hasami Porcelain

Bowl, Natural

From $ 13.50
Tall Bowl, Black-Bowl-Hasami Porcelain-3.25"-JINENTall Bowl, Black-Bowl-Hasami Porcelain-3.25"-JINEN

Hasami Porcelain

Tall Bowl, Black

From $ 18
Tall Bowl, Natural-Bowl-Hasami Porcelain-3.25"-JINENTall Bowl, Natural-Bowl-Hasami Porcelain-3.25"-JINEN

Hasami Porcelain

Tall Bowl, Natural

From $ 18
Tumbler-Tumbler-Hasami Porcelain-Natural-JINENTumbler-Tumbler-Hasami Porcelain-Natural-JINEN

Hasami Porcelain

Tumbler

$ 27
Round Bowl, Black-Bowl-Hasami Porcelain-5.75"-JINENRound Bowl, Black-Bowl-Hasami Porcelain-5.75"-JINEN

Hasami Porcelain

Round Bowl, Black

From $ 27
Planter Set - Large-Planter-Hasami Porcelain-Black-JINENPlanter Set - Large-Planter-Hasami Porcelain-Black-JINEN

Hasami Porcelain

Planter Set - Large

$ 68
Sugar Pot-Sugar Pot-Hasami Porcelain-Natural-JINENSugar Pot-Sugar Pot-Hasami Porcelain-Natural-JINEN

Hasami Porcelain

Sugar Pot

$ 18
Milk Pitcher-Milk Pitcher-Hasami Porcelain-Natural-JINENMilk Pitcher-Milk Pitcher-Hasami Porcelain-Natural-JINEN

Hasami Porcelain

Milk Pitcher

$ 27
Round Bowl, Natural-Bowl-Hasami Porcelain-5.75"-JINENRound Bowl, Natural-Bowl-Hasami Porcelain-5.75"-JINEN

Hasami Porcelain

Round Bowl, Natural

From $ 27