BRANDS

Exclusive stories about the brands that shape Jinen

A&F

AKASHIYA

BABA SUISAHABA

BATHCLIN

BIJUTSU SHUPPAN SHA

BUENO! BOOKS

DAIYO

DENSHIRO

EVERNEW

FUTAKATAYA

HAKUHODO

HAKUSAN PORCELAIN

HARIO

HASAMI PORCELAIN

HAYASHI CUTLERY

HIBI

HIDEHISA

HIGONOKAMI

HIROTA GLASS

HOMELAND

ITO BINDERY

JINEN

KAICO

KAMASADA

KAMAWANU

KAMENOKO TAWASHI

KANAYA BRUSH

KARIMOKU

KAWAI

KIMOTO GLASS

KINTO

KISOU LIFE

KUJIRA KNIFE

KURETAKE

KUWANA IMONO

LEMNOS

MASUDA KIRIBAKO

MATSUDA PHARMACEUTICALS

MOTOSHIGE

MUTENKA SEKKEN

NAGATANI-EN

NINTENDO

NIPPON KODO

NOUSAKU

NYCHAIR X

OKUHIDA

OOYA

PELICAN

RIKUCHOU OGASAWARA

RINNESHA

S/N

SAIKAI

SAIO

SAITO WOOD

SAKURAI KOKESHI

SEIGENSHA

SEKI MAGOROKU

SGHR SUGAHARA

SHOTOKU GLASS

SOESEN

SOIL

SORI YANAGI

SOTO

TAKAZAWA CANDLE

TORIBE

TOSARYU

TOYO SASAKI GLASS

TOYO STEEL

TSUBAME NOTE

TSUGARU VIDRO

TSUKAMOTO POTTERY

YAMAMOTO KATSUNOSUKE SHOTEN

BRANDS

Exclusive stories about the brands that shape Jinen

HIROTA GLASS

ITO BINDERY

HOMELAND

NIPPON KODO

NOUSAKU

NYCHAIR X

OKUHIDA

OKUNO KARUTA TEN

OOYA

PELICAN

RIKUCHOU OGASAWARA

RINNESHA

S/N

SAIO

SAITO WOOD

SAKURAI KOKESHI

SAIKAI

SEIGENSHA

SEKI MAGOROKU

SGHR SUGAHARA

SHOTOKU GLASS

SOIL

SORI YANAGI

SOTO

TAKAZAWA CANDLE

TORIBE

TOSARYU

TOYO SASAKI GLASS

TOYO STEEL

TSUBAME NOTE

TSUGARU VIDRO

TSUKAMOTO POTTERY

YAMAMOTO KATSUNOSUKE SHOTEN

A&f

Akihiro Woodworks

Jincup

BATHCLIN

Bijutsu Shuppan Sha

Books

Bueno! Books

DAIYO

DENSHIRO

Evernew

Hakuhodo

Hakusan Porcelain

hario

HASAMI porcelain

Hayashi Cutlery

HIBI

Hidehisa

Higonokami Knife

jinen

KAICO

KAMASADA

Kamawanu

Kamenoko TAWASHI

KANAYA BRUSH

KAWAI

Kinto

KISOu Life

KIYA

Kujira Knife

LEMNOS

masuda Kiribako

MATSUDA PHARMACEUTICALS

MOTOSHIGE

Nagatani-en

Donabe - Hot Pots

NIPPON KODO

Nodate

Nychair X

By Takeshi Nii

OKUHIDA

Okuno Karuta Ten

OOYA

Pelican

Rinnesha

S/N

SAKURAI KOKESHI

SAIKAI

SAIO

SAITO WOOD

Soil

sori yanagi

Soto

TAKAzawa candle

TORIBE

TOSARYU

TOYO SASAKI GLASS

Toyo Steel

Tsugaru vidro

Tsukamoto Pottery 

Yamamoto Katsunosuke Shoten